WBCInno Tempus Project Conference, September 18th 2015, Novi Sad

Tempus RODOS predstavio poster rad na međunarodnoj konferenciji „Modernizacija univerziteta kroz jačanje transfera znanja, istraživanja i inovacija“ organizovanoj u okviru Tempus projekta WBCInno, u petak 18. septembra 2015. godine, u amfiteatru centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (dr Zorana Ðinđića 1, Novi Sad).

Neke od glavnih tema konferencije bile su: modernizacija univerziteta, transfer znanja i tehnologije, zaštita intelektualne svojine, upravljanje inovacijama, preduzetništvo, saradnja između akademskog i industrijskog sektora.

RODOS_2015_09_17_Poster prezentacija

IMG_7815IMG_7816